Trampolinregler

Domare-JumpYard
  • Hoppa inte över din förmåga.
  • Hoppa aldrig mer än en person på varje trampolin.
  • Landa ALDRIG på huvudet eller på magen (inte i foampit heller).
  • Inte springa eller kulla.
  • Du måste ha våra JumpSocks när du hoppar. Dom skyddar dig genom sitt halkskydd och dom skyddar utrustningen så den inte skadas.
  • Ha aldrig lösa föremål i fickorna, dom trillar ut och kan skada hoppare och/eller utrustning. Tappar du något i trampolinerna är det inte troligt att du hittar det igen.
  • Hoppa inte med jeans, bälten eller andra klädesplagg som kan fastna i utrustningen.
  • Lämna foampit omedelbart och till närmsta kant.
  • Hoppa inte på kantskydden. Dem är till för att skydda dig som hoppar.
  • Är du 4 år eller äldre får du hoppa på JumpYard. Barn som är 4-5 år måste hoppa tillsammans med en vuxen (den vuxna går då in gratis).