Trampolinregler

Domare-JumpYard
 • Hoppa inte över din förmåga.
 • Hoppa aldrig mer än en person på varje trampolin.
 • Landa ALDRIG på huvudet eller på magen (inte i foampiten heller)
 • Spring inte.
 • Du måste ha våra JumpSocks när du hoppar. Dom skyddar dig genom sitt halkskydd och dom skyddar utrustningen så den inte skadas.
 • Ha aldrig lösa föremål i fickorna, dom trillar ut och kan skada hoppare och/eller utrustning. Tappar du något i trampolinerna är det inte troligt att du hittar det igen.
 • Hoppa inte med jeans, bälten eller andra klädesplagg som kan fastna i utrustningen.
 • Lämna foampiten omedelbart och till närmsta kant
 • Hoppa inte på kantskydden. Dom är till för att skydda dig som hoppar.
 • Barn 0-3 år får av säkerhetsskäl inte hoppa på JumpYard.

  Barn 4-5 år får av säkerhetsskäl inte hoppa kl 10-18 på helger och skollovsveckor. Övriga tider är barn 4-5 år välkomna, alltså vardagar (ej lov), samt 9.00 – 10.00 och efter 18.00 på lördagar och söndagar. Dessa tider kan den vuxne hålla lättare fullt fokus på barnet. Barnet hoppar då gratis tillsammans med en betalande vuxen, barnet får alltså ej vara själv på trampolinerna. Under sommarlovet är barn 4-5 år välkomna måndag till söndag.

  Barn 6-10 år kan hoppa själva både på vardagar och helger men med en vuxen i lokalen som ansvarar för barnet. Den vuxne behöver dock ej vara med på trampolinerna.

  Barn 11 år och uppåt får komma hit själva och hoppa, men målsman ansvarar ändå för dem under deras tid här.