#SERIOUSLYFUN

Clip 'N Climb - En ny form av klätterväggar

Testa Clip ‘N Climb hos JumpYard i Örebro
På JumpYards klätterväggar utmanas du i en ny och rolig form av inomhusklättring – Clip ‘N Climb. Här krävs det lagom med mod, styrka och fokus för att ta sig upp. Du är (automatiskt) säkert fastspänd och kan klättra i din egen takt. Clip ’N Climb är en perfekt aktivitet för kalas, företag eller då du bara vill ta en paus från trampolinerna. Clip ‘N Climb ingår i JumpTime utan extra kostnad.

För att klättra hos JumpYard krävs ingen tidigare erfarenhet av klättring. Det finns utmaningar för alla och det är du själv som sätter gränserna. Du behöver heller ingen egen utrustning (som exempelvis hjälm eller särskilda skor). Vår minimiålder för klättrare är dock fyra år. Vi har även en undre viktgräns på 15 kg. Föräldrar ansvarar för att barnet är gammalt nog att delta och att barnet väger minst 15 kg. Vi på JumpYard kan stoppa klättring om dessa regler inte efterlevs. Självklart ges en kortare, obligatorisk säkerhetsgenomgång innan klättringen påbörjas. Clip ‘N Climb ingår som aktivitet när du köper hopptimmar.

 

ÅLDERSGRÄNSER

Barn 0-3 år
får av säkerhetsskäl inte hoppa på JumpYard. Man måste vara 4 år fyllda för att få hoppa i vår park.

Barn fyllda 4-5 år
kan hoppa om de har en vuxen i lokalen som ansvarar för barnet. Om den vuxne inte betalat entré kan denne inte hoppa på trampolinerna eller utnyttja övriga
attraktioner, men kan gå med i parken.

Barn 6-10 år
kan hoppa själva både på vardagar och helger men med en vuxen i lokalen
som ansvarar för barnet. Om den vuxne inte betalat entré är denne välkommen att vänta på vår läktare eller i vårt café.

Barn 11 år och uppåt
får komma hit själva och hoppa, men målsman ansvarar ändå för dem under deras tid här.

Jumpyard Örebro
Skomaskinsgatan 2, 702 27 Örebro

Kontakt
Mail: info.orebro@jumpyard.se
Tel: 019-554 21 44

YouTube: JumpYard Sweden
IG/FB/TikTok: @jumpyardorebro