#SERIOUSLY FUN

Clip 'N Climb - Klättring för alla åldrar och nivåer

Testa en rolig form av inomhusklättring med ”plug and play”. Du klättrar banor med olika svårigheter och det krävs bara lagom med styrka, mod och fokus för att nå toppen. Du är automatiskt och säkert fastspänd – testa att tävla med syskonen eller vännerna. Clip ‘N Climb ingår i JumpTime utan extra kostnad. Det är aldrig långt till personalen, som hjälper dig med säkerhetsselen och att byta bana.

 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av klättring och du sätter tempot helt själv. Du behöver ingen egen utrustning som t ex hjälm eller klättringsskor. Clip ‘N Climb ingår som aktivitet när du köper hopptimmar men lägsta ålder för klättrare är fyra år och vi har en undre viktgräns på 15 kg. Föräldrar ansvarar för att barnet uppfyller säkerhetsreglerna. Vi på JumpYard kan stoppa klättring om dessa regler inte efterlevs. Självklart ges en kortare, obligatorisk säkerhetsgenomgång innan klättringen påbörjas. 

ÅLDERGRÄNSER

Barn under 4 år får av säkerhetsskäl inte hoppa på JumpYard förutom när vi har MiniJump. MiniJump är på våra lugnaste tider mellan 10-12 under vardagar. Dessa tider kan komma att variera och ställas in om det är mycket annat folk i lokalen. Allt för att säkerställa säkerheten. 

Barn fyllda 4-5 år kan hoppa om de har en vuxen med sig vid trampolinerna som ansvarar för barnet. Denna går med in utan extra kostnad. Vill den vuxna hoppa samtidigt ska även hen betala inträde och strumpor. 

Barn 6-10 år kan hoppa själva både på vardagar och helger men med en vuxen i lokalen som ansvarar för barnet. Den vuxne behöver dock ej vara med på trampolinerna.

Barn 11 år och uppåt får komma hit själva och hoppa, men målsman ansvarar ändå för dem under deras tid här.

Kontakt
Mail: info.are@jumpyard.se
Tel: 0647-675180

YouTube: JumpYard Sweden
IG/FB/TikTok: jumpyardare