ERBJUDANDE FÖR FAMILJ HOS JUMPYARD ÅRE

JumpFamily

Vi har haft massor av nöjda, återkommande familjer sedan vi öppnade vår första park 2017. Boka JumpFamily så får du rabatt på besöket och kan hoppa, klättra, spela fotboll och mycket mer tillsammans med hela familjen. Vi tycker såklart att JumpYard passar de flesta. JumpFamily-erbjudandet innebär att en familj på fyra bara betalar för tre.

JumpFamily - 1 timme

4 personer till priset av 3, varav minst 1 och högst 2 över 18 år.

Online

Drop-in

Extratimme

499 kr

529 kr

300 kr

Tänk på att:
Ni måste ha med er minst en förälder för att räknas som familj och får vara max. två hoppare över 18 år. Är ni fler än fyra i familjen så kan ni köpa JumpFamily för fyra och sedan extra JumpTime-inträden för övriga separat.

Strumpor med halkskydd är obligatoriskt vid nyttjande av våra aktiviteter. Ta med egna eller köp våra JumpSocks!

Samma åldersgränser som vanligt gäller, d.v.s. 4-årsgräns, se mer info i vår FAQ.
VÄLKOMNA!