JumpYard växer 70 procent årligen – tar in pengar från Cinder Invest

Trampolinparkskedjan JumpYard har sedan starten 2017 uppvisat tillväxt på 70 procent om året i snitt. 2021 förväntas antalet besökare dubblas jämfört med 2020. Nu kliver Cinder Invest in som minoritetsägare i bolaget. "Vi är stolta och glada. Det har visat sig vara god rörelse att sprida glädje, säger grundare och VD Pelle Möller."

JumpYard grundades 2017 och har sedan dess öppnat 7 trampolinparker i Sverige och ytterligare en i Danmark. Utöver dessa öppnar bolaget inom kort två nya parker och planerar ytterligare nyetableringar. JumpYard kombinerar rörelse och nöje genom att erbjuda aktiviteter såsom trampoliner, skyriders, klättring och höghöjdsbanor.

”Vi är väldigt imponerade över det bolag som Pelle och Anders med team har byggt. JumpYard har en beprövad modell för att etablera nya parker som når lönsamhet på kort tid. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med Pelle och Anders”, säger Carl Christensson, Investment Director på Cinder.

JumpYard står inför stark förväntad tillväxt främst driven av etablering av nya parker. Cinders investering ger bolaget finansiella resurser för att accelerera bolagets tillväxtplan, bland annat genom etablering av ett flertal nya parker.

”Vi är så glada för att vi förra året växte med 50%, öppnade tre parker, gick om volleyboll sett till mängd rörelse, och hade svarta siffror på sista raden. Detta trots att vi under största delen av året drivit parkerna med kraftigt begränsad kapacitet på grund av pandemin.” säger Pelle Möller, VD på JumpYard, och fortsätter: ”Cinder möjliggör genom kapital och kompetens JumpYards fortsatta expansion, i och utanför Sverige. Med ett flertal nya parker om året ska vi tillsammans förverkliga JumpYards långsiktiga ambition – att bli Sveriges näst största sport sett till mängd rörelse, förbi innebandyns 5 miljoner årliga aktivitetstimmar!”.

Kontakt
Pelle Möller, grundare och VD på JumpYard AB, Tel: +46 70 426 8262
Jan Amethier, VD på Cinder Invest, Tel: +46 70 763 90 64
Carl Christensson, Investment Director på Cinder Invest, +46 70 763 79 01

Om JumpYard
JumpYard startades med visionen att göra sunda affärer som leder till något gott. Med ”mer än en trampolinpark” som devis har 8 parker öppnats sedan 2017 med fortsatt expansion och konceptutveckling på agendan. Istället för att designa mjukvara för att maximera skärmtid, så designar JumpYard fysiska miljöer för människor i alla åldrar. Hoppa, klättra, flyg, rulla, passa eller skjut! JumpYard bidrar genom rörelse till en hälsosammare och gladare värld.

Grundare är Anders Karlberg, Pelle Möller, Peter Schrewelius och Local Market Group.

Mer info: www.jumpyard.se

Bildmaterial: www.jumpyard.se/pressrum

Om Cinder Invest
Cinder Invest är ett JV mellan AFA, AMF, FAM tillsammans med Wallenbergstiftelserna, Fjärde AP-fonden och SEB. Cinder Invest ska investera i livskraftiga svenska företag för att hjälpa dem överbrygga de negativa ekonomiska effekterna av pandemin samtidigt som de ser goda möjligheter för utveckling. Företagen ska ha haft en dokumenterad god lönsamhet före covid-19 samt en långsiktigt hållbar och lönsam affärsmodell efter pandemin och därmed kunna generera en marknadsmässig avkastning på Cinder Invests investering. Cinder Invest gör minoritetsinvesteringar som stöttar existerande ägare och baserar investeringarna på den existerade styrelsens och ledningens planer.

Mer info: www.cinderinvest.se