#SERIOUSLYFUN

Klättra i Kristanstad – Clip ’N Climb erbjuder en ny form av klätterväggar

Klättra i Kristianstad hos JumpYard! På våra klätterväggar kan både barn och vuxna klättra, inga förkunskaper krävs!

Clip ‘N Climb ingår som aktivitet när du köper entré till trampolinparken (JumpTime).

Clip ‘N Climb
På våra klätterväggar utmanas du i en ny och rolig form av inomhusklättring – Clip ‘N Climb. Här krävs det lagom med mod, styrka och fokus för att ta sig upp. Du är (automatiskt) säkert fastspänd och kan klättra i din egen takt. Clip ’N Climb är en perfekt aktivitet för kalas, företag eller då du bara vill ta en paus från trampolinerna. Clip ‘N Climb ingår i JumpTime utan extra kostnad.

Ett lite äldre barn, en tjej, klättrar i Clip 'N Climb hos JumpYard

Rolig klättring för både barn och vuxna som vill klättra i Kristianstad

För att klättra hos JumpYard krävs ingen tidigare erfarenhet av klättring. Det finns utmaningar för alla och det är du själv som sätter gränserna. 

Ingen egen utrustning krävs
Du behöver heller ingen egen utrustning (som exempelvis hjälm eller särskilda skor).

Ålder- och viktgräns
Vår minimiålder för klättrare är 4 år. Vi har även en undre viktgräns på 15 kg.

Föräldrar ansvarar för att barnet är gammalt nog att delta och att barnet väger minst 15 kg.

Vi på JumpYard kan stoppa klättring om dessa regler inte efterlevs. Självklart ges en kortare, obligatorisk säkerhetsgenomgång innan klättringen påbörjas. 

ÅLDERSGRÄNSER

Barn under 4 år  
får av säkerhetsskäl inte hoppa på JumpYard. 

Barn fyllda 4-10 år
kan hoppa om de har en vuxen i lokalen som ansvarar för barnet.

Barn 11 år och uppåt 
får komma hit själva och hoppa, men målsman ansvarar ändå för dem under deras tid här.

Vuxna: 
Vi hoppas så klart att alla vuxna också vill ha kul i vår park!
Vuxna får gå med och titta i vår park kostnadsfritt. Men vill den vuxna hoppa på trampoliner eller utnyttja övriga attraktioner behöver en entrébiljett och greppstrumpor köpas även för den vuxna.

Kontakt
Tel: 044-80 422
Mail: kristianstad@jumpyard.se

JumpYard Kristianstad
Fundationsvägen 5, 291 28 Kristianstad

Se vår FAQ