KLÄTTRING I KRISTIANSTAD

Klättra i Kristanstad – Clip ’N Climb erbjuder en ny form av klätterväggar

Klättra i Kristianstad hos JumpYard! På våra klätterväggar kan både barn och vuxna klättra, inga förkunskaper krävs!

Clip ‘N Climb ingår som aktivitet när du köper inträde & hopptid.

Clip ’N Climb
På våra klätterväggar utmanas du i en ny och rolig form av inomhusklättring – Clip ‘N Climb. Här krävs det lagom med mod, styrka och fokus för att ta sig upp. Du är (automatiskt) säkert fastspänd och kan klättra i din egen takt. Clip ’N Climb är en perfekt aktivitet för kalas, företag eller då du bara vill ta en paus från trampolinerna.

Ett lite äldre barn, en tjej, klättrar i Clip 'N Climb hos JumpYard

Rolig klättring för både barn och vuxna som vill klättra i Kristianstad

För att klättra hos JumpYard krävs ingen tidigare erfarenhet av klättring. Det finns utmaningar för alla och det är du själv som sätter gränserna. 

Ingen egen utrustning krävs
Du behöver heller ingen egen utrustning (som exempelvis hjälm eller särskilda skor).

Ålder- och viktgräns
Vår minimiålder för klättrare är 4 år. Vi har även en undre viktgräns på 15 kg.

Föräldrar ansvarar för att barnet är gammalt nog att delta och att barnet väger minst 15 kg.

Vi på JumpYard kan stoppa klättring om dessa regler inte efterlevs. Självklart ges en kortare, obligatorisk säkerhetsgenomgång innan klättringen påbörjas. 

ÅLDERSGRÄNSER

Barn under 4 år
får av säkerhetsskäl inte hoppa på JumpYard förutom på speciella events.

Barn 4-5 år
hoppar hos oss i sällskap av en vuxen* i aktivitetsområdet.

Barn 6-10 år
hoppar hos oss om de har en vuxen* i lokalen som ansvarar för barnet.

Barn 11 år och uppåt
får komma hit själva och hoppa men en vuxen ansvarar ändå för barnet.

*Vuxna
får nyttja aktiviteterna om de har entrébiljett och greppstrumpor. Åskådare får vistas i aktivitetsområdet i mån av plats och behöver då ha på sig greppstrumpor.

För din egen säkerhets skull – var noga med att följa våra säkerhetsregler om du vistas i aktivitetsområdet.

Klicka här för att se åldersgränser på våra kalas!

Kontakt
Tel: 044-80 422
Mail: kristianstad@jumpyard.se

JumpYard Kristianstad
Fundationsvägen 5, 291 28 Kristianstad

Se vår FAQ