Klätterväggar - Clip'n climb

På JumpYard’s klätterväggar utmanas du i en ny och rolig form av inomhusklättring – Clip ‘N Climb, med mod och smidighet i fokus.

Med JumpYard’s färgsprakande klätterväggar kan du på ett säkert (du är automatiskt säkrad) och roligt sätt utmana dina vänner och kollegor.

För JumpYard’s klätterväggar behövs ingen tidigare erfarenhet av klättring. Det finns utmaningar för alla och det är individen som sätter gränserna. Du behöver ingen egen utrustning (ex hjälm eller särskilda skor).

Vår minimiålder för klättrare är fyra år. Vi har även en minimum viktgräns på 15 kg. Du som förälder ansvarar för att ditt barn är gammalt nog att delta och att barnet väger minst 15 kg.  Vi på JumpYard kan stoppa klättring om dessa regler inte efterlevs.

Innan du klättrar ges en kortare, obligatorisk säkerhetsgenomgång. Clip ‘N Climb ingår som aktivitet när du köper hopptimmar.