#SERIOUSLYFUN

SkyRider hos JumpYard Helsingborg

SkyRider är en linbana för dig som gillar fart och höjd. Spänn fast dig, håll i dig och flyg ut över parken!  

Vår SkyRider i Helsingborg börjar strax under taket och gör ett åk över vännerna nedanför. SkyRider är en ”no skill, all thrill” upplevelse som alla kan åka (med vissa vikt- och längdgränser). Till SkyRider behövs ingen utrustning. Har du åkt en gång kommer du antagligen vilja göra det om och om igen!

Köp biljett till SkyRider online eller på plats
Boka dina åk innan du besöker oss för att garanteras en extra rolig dag. Det går också bra att köpa biljetter på plats.

Priser SkyRider

1 åk

3 åk

30 kr

70 kr

Längdgräns och viktgräns
Max. längdgräns är på 187 cm och max. viktgräns på 110 kg.

Föräldrar ansvarar för att sitt barn uppfyller villkoren. Innan du åker JumpYard’s SkyRider ges en kortare, obligatorisk säkerhetsgenomgång.

ÅLDERSGRÄNSER

SkyRider
Ingen åldersgräns finns. Däremot gäller våra höjd- och längd gränser. Max. 187 cm och 110 kg.

Barn 0-2 år
får av säkerhetsskäl inte hoppa på JumpYard med undantag för JumpBaby. Läs mer i fliken JumpBaby!

Barn 3-5 år
får av säkerhetsskäl inte hoppa utan en vuxen. Den vuxna (max en vuxen per barn under 6 år) går in gratis och ansvarar för barnet på trampolinerna. Barnet får ej vara själv på trampolinerna och det krävs en vuxen per barn under 6 år.

Barn 6-10 år
kan hoppa själva både på vardagar och helger, men med en vuxen i lokalen som ansvarar för barnet. Den vuxne behöver dock ej vara med på trampolinerna.

Barn 11 år och uppåt
får komma hit själva och hoppa, men målsman ansvarar ändå för dem under deras tid här.

Kontakt
Mail: info.helsingborg@jumpyard.se
Tel: 042-442 57 00

JumpYard Helsingborg
Landskronavägen 5b, 252 32 Helsingborg

Se vår faq